Liên hệ


NGUYỄN THANH THÙY (TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH)

Mobile0936 868 993 – 0904 672 993
Email: quanlyduan136@gmail.com
Website: www.vinhomeriversidehaiphong.info